Data publikacji: 2023-01-03, 8:25

Ilość wyświetleń: 765

„Aktywni dla zdrowia” w morąskich szkołach


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Morąg zakończyła w grudniu realizację projektu pn. „Aktywni dla zdrowia – zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”, w ramach którego 216 uczniów szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, nr 3, nr 4, Szkoły Podstawowej w Łącznie, Słoneczniku i Żabim Rogu) uczestniczyło w pozalekcyjnych zajęciach mających na celu aktywizację sportową dzieci oraz profilaktykę wad postawy. Zrealizowano łącznie 399 godzin zajęć, w trakcie których dominowały gry  i zabawy ruchowe, przestrzenno-orientacyjne kształtujące sprawność psychomotoryczą i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej.
Na realizację projektu Gmina Morąg pozyskała dofinansowanie w wysokości 14 000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Całkowity koszt zadania wyniósł ostatecznie 34 488,78 zł, z czego 20 900,21 zł stanowi wkład własny gminy.