Data publikacji: 2022-11-04, 12:18

Ilość wyświetleń: 1368

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA W GMINIE MORĄG


Odsłuchaj

Powrót

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA W GMINIE MORĄG
Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Morąg przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA
    Mieszkańcy Gminy Morąg zainteresowani nabyciem opału będą mogli złożyć stosowne wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej /MOPS/ w Morągu, pok. nr 11, I piętro (sekretariat MOPS), ul. Dworcowa 9, tel. 89 757 40 52 w. 25, w formie papierowej lub elektronicznie na adres skrzynki /MOPS_MORAG/skrytkaESP .

MOPS będzie weryfikował ww. wnioski. O negatywnej weryfikacji wniosku MOPS poinformuje wnioskodawcę telefonicznie bądź e-mail. Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku MOPS przekaże do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu.

DRUKI WNIOSKÓW dostępne są na stronach www. https://bip.morag.pl/ i https://mopsmorag.bip.gov.pl/ oraz w formie papierowej w MOPS lub Urzędzie Miejskim w Morągu

UPRAWNIONĄ do preferencyjnego zakupu węgla jest osoba w gospodarstwie domowym, na rzecz którego wypłacono dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego, lub osoba w gospodarstwie domowym spełniająca warunki do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku.

SORTYMENT, CENA I ILOŚĆ WĘGLA
Gmina Morąg sprzedaje węgiel kamienny w cenie 1.900,00 zł brutto za tonę.
Przewidujemy, że dostępny będzie następujący sortyment węgla: groszek oraz orzech.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1)    1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.
2)    1500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r.
____________________________________________________________________________
SPRZEDAŻ WĘGLA
Gmina Morąg będzie prowadziła sprzedaż węgla kamiennego za pośrednictwem spółki komunalnej: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu (zwane dalej MPEC Morąg),  ul. Przemysłowa 20,  tel. 89 757 26 27.
Odbiór węgla i płatność za węgiel odbywać się będzie w MPEC w Morągu.
Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować transport węgla kamiennego z MPEC Morąg do kupującego.

TERMIN SPRZEDAŻY WĘGLA
TERMINY REALIZACJI SPRZEDAŻY ORAZ SORTYMENT WĘGLA ZALEŻNY BĘDZIE OD DOSTĘPNYCH DLA GMINY DOSTAW.
Informacje o dostępności i terminach sprzedaży węgla, będą podawane do publicznej wiadomości na bieżąco na stronach internetowych MPEC https://www.mpec-morag.pl/kontakt/, Gminy Morąg http://morag.pl/ oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Morągu https://bip.morag.pl/ i na facebook Gminy Morąg https://www.facebook.com/gmina.morag .

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O BIEŻĄCE ŚLEDZENIE INFORMACJI


Wniosek: https://bip.morag.pl/10128/ZAKUP_WEGLA/