Pozyskanie ślimaka winniczka na Warmii i Mazurach wstrzymane

Pozyskanie ślimaka winniczka na Warmii i Mazurach wstrzymane

Data publikacji: 2024-05-08, 11:29

Przejdź do aktualności

Chrońmy pszczoły

Chrońmy pszczoły

Data publikacji: 2024-04-16, 13:17

Przejdź do aktualności

UWAGA - ZGŁOŚ SZAMBO LUB PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

Urząd Miejski w Morągu, zwraca się do Mieszkańców Gminy Morąg o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie go do Urzędu Miejskiego w Morągu do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Data publikacji: 2024-03-11, 8:12

Przejdź do aktualności

Dotacje na budowę studni głębinowych w Gminie Morąg w 2024 roku

W 2024 roku mieszkańcy Gminy Morąg mogą starać się o dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowych. Wysokość udzielanej dotacji wynosi 65% udokumentowanych, faktycznych wydatków, lecz nie więcej niż 12 000 zł brutto. Wnioski o udzielenie dotacji w 2024 roku można składać do 30 czerwca br.

Data publikacji: 2024-02-29, 7:30

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

Zarządzenie nr 1254/24 Burmistrza Morąga z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Morąg, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu, Szkoły Podstawowej im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku

Data publikacji: 2024-02-13, 7:44

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

ngo

I Otwarty Konkurs Ofert 2024 rozstrzygnięty!

I Otwarty Konkurs Ofert 2024 rozstrzygnięty!

Data publikacji: 2024-01-19, 0:00

Przejdź do aktualności

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Morąg na lata 2024 -

Aktualnie rozpoczynamy zbieranie informacji o przedsięwzięciach, które różne podmioty planują realizować w Morągu na obszarze rewitalizacji w najbliższych latach. Pragniemy poznać Państwa pomysły i projekty na działania wspierające cele rewitalizacji, czyli rozwiązujące problemy społeczne, infrastrukturalne czy inne, ale także te wzmacniające potencjał całego obszaru. Nabór zakończy się 16 lutego br.

Data publikacji: 2024-01-15, 21:32

Przejdź do aktualności

Uwaga! Harmonogram odbioru odpadów z Morąga i terenów wiejskich Gminy Morąg w 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów z Morąga i terenów wiejskich Gminy Morąg w 2024 roku

Data publikacji: 2024-01-02, 7:36

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Obwieszczenie Burmistrza Morąga o polowaniach zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 183 i 184

Obwieszczenie Burmistrza Morąga o polowaniach zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 183 i 184

Data publikacji: 2023-12-29, 13:03

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

ngo

I Otwarty Konkurs Ofert 2024

I Otwarty Konkurs Ofert 2024

Data publikacji: 2023-12-12, 12:22

Przejdź do aktualności