Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 93/1, 93/2, i 93/5, poł. w obr. nr 1 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych