Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal niemieszkalny nr 13 w budynku gospodarczym na działce nr 110/34 w obr. Słonecznik - na rzecz najemcy