Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 948/40, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej