Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 591/2, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej