Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 234/1, poł. w obr. Złotna - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej