Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 184/1, poł. w obr. Bramka - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej