Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 595/9, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej