Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN,4 kW z szafkami pomiarowymi do zasilania przepompowni ścieków na działce nr 63/6 obr. Jurki i zabudowy mieszkalnej na działkach nr 63/4, 63/5, 63/6, 63/11 i 63/12 obr. Jurki