Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej eNN wraz z szafką pomiarową na części działki nr 192 i 229/12 poł. w obr. Łączno