Ogłoszenie dwóch I przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Morąg położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 143/17 - parcela nr 56 o pow. 345 m2 oraz parcela nr 187 o pow. 367 m2 - z przeznaczeniem na cele warzywniczo - ogrodnicze.