Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej działki położonej w obrębie Żabi Róg, oznaczonej numerem 444/5 o pow. 30 m2 - z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy.