Unijne
Galeria zdjęć


Park Wyszyńskiego
Pracownie w szkołach
Zagospodarowanie Skiertąga
Instalacja PV
Świetlica w Kalniku
Kanalizacja w Łącznie
Rekultywacja Skiertąga
Termo 3 przedszkoli
Termo MOPS
Zagospodarowanie jeziora Narie
Adpatacja Przedszkola nr 6
Modernizacja przystani żeglarskiej
Grant - Cyfrowa Gmina
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Budowa PUMPTRACKU w Parku przy ul. Jardynała Wyszyńskiego w Morągu
PROW 2014 - 2020
Budowa drogi w Żabim Rogu
Budowa ulicy Bursztynowej
Budowa ulicy Krokusowej w Morągu
Przebudowa drogi wewnętrznej w Królewie