Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 18.08.2022 r.

Załączniki:

1. 2.pdf (277KB)