Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 15.07.2022 r.