Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Morąg położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 143/17 parcela nr 4 o pow. 430 m2 z przeznaczeniem na cele warzywniczo - ogrodnicze.