Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany - działki nr 93/2 i 93/3 poł. w obr. Kruszewnia