Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 11.05.2023 r.