Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 63/6, 63/7 i 63/8, poł. w obr. Maliniak - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych