Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Morąg położonej w obrębie nr 3 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 19/2 o pow. 35 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.