Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Morąg położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako część działek nr 820/17 i 992 - parcela nr 168 o łącznej pow. 316 m2 z przeznaczeniem na cele warzywniczo - ogrodnicze.