Granty PPGR


„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Uprzejmie informujemy, że w grudniu br. rozpoczęliśmy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.  Łącznie na obszarze Gminy Morąg pozytywnie zweryfikowanych zostało 605 uczniów do otrzymania sprzętu komputerowego.

Odbiór sprzętu poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem / opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przekazania sprzętu komputerowego.

Sukcesywnie kontaktujemy się telefonicznie i umawiamy z Państwem na konkretną datę przekazania sprzętu, zgodnie z kolejnością wpływu oświadczeń.  Ponieważ beneficjentami programu jest aż 605 uczniów, proces ten jest rozłożony w czasie i wstępnie zaplanowany jest do końca bieżącego roku.

Prosimy, aby udając się do Urzędu Miejskiego Morągu na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą:
a) dowód osobisty rodzica / opiekuna prawnego / pełnoletniego ucznia,
b) numer PESEL dziecka, jeżeli umowę w imieniu dziecka zawiera rodzic / opiekun prawny,
c) w przypadku wątpliwości, w sytuacji gdy podczas rozmowy telefonicznej zostaną Państwo o to poproszeni, jakikolwiek dokument potwierdzający, że mają Państwo prawo do reprezentowania osoby obdarowanej (skrócony akt urodzenia, dowód osobisty obdarowanego z imionami rodziców, odpis postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora).
 
Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo na własność, jednakże przez dwa kolejne lata od daty zakończenia projektu, będą Państwo zobligowani do regularnego składania pisemnych oświadczeń potwierdzających, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne danego ucznia. Nadto, Urząd Miejski w Morągu będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prawdziwości złożonych przez Państwa oświadczeń, w sposób szczegółowo wskazany w procedurze monitorowania stanowiącej załącznik do umowy przekazania.

Urząd Miejski w Morągu nie świadczy pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Laptopy objęte są 36 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o kontakt:

•    Drogą elektroniczną - https://www.acer.com/pl-pl/support/contact-acer/service-point , aby przejść do formularza zgłoszenia naprawy.
•    Kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 022 209 89 88*

W przypadku tabletów gwarancja producenta wynosi 24 miesiące.

Procedura zgłaszania sprzętu komputerowego do naprawy opisana została w załączanym do sprzętu dokumencie „Punkty Serwisowe”.