Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr: 577/27 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 577/28 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej