Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 10/1 i 1/5 oraz 10/3 i 1/7 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego