18 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Morągu, odbyła się narada robocza dotycząca opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Łąkowej położonej na Osiedlu Kolonia Robotnicza w Morągu.
W spotkaniu udział wziął przedstawiciel firmy Dromos Sp. z o.o. Pracownia Projektowo - Konsultingowa Dróg i Mostów z Olsztyna, Burmistrz Morąga Tomasz Orłowski, Naczelnik Wydział Komunalno-Inwestycyjnego Renata Strzylak, Sekretarz Gminy Morąg Tomasz Faraś, Prezes PWiK Sp. z o. o. w Morągu Edward Żołądkowicz oraz Inspektor ds. Inwestycji Adam Majek.